კონსულტაცია

ვებ საიტის მართვა

ვებ საიტის მართვა

დამზადებულ ვებ გვერდზე ინფორმაციის შეყვანა დამკვეთის მოვალეობაა , თუმცა ხშირად ამისთვის არც  დრო  აქვთ და არც დამატებითი თანამშრომლის აყვანა სურთ ვინც მართავს ვებ გვერდს, ამიტომ გთავაზობთ ვებ გვერდის ადმინისტრირებას , სერვისში შედის როგორც ერთჯერადი ინფორმაციის შეყვანა ასევე  კონტენტის მუდმვილი განახლება საჭიროებისამებრ