კონსულტაცია

დააკონვერტირეთ სიმბოლოებით კოდირებული ბმული ჩვენი მარტივი ხელსაწყოს გამოყენებით

ბმული რომელიც შეიცავს UTF-8 სიმბოლოებს (ქართულს, თუნდაც ჩინურს), ან სიცარიელეს სტრიქონში
დაკოპირების ან მოთხოვნის გაგზავნის შემთხვევაში ბრაუზერი ახდენს მის ენკოდინგს "ASCII" ფორმატში , თეთეული სიმბოლო იცვლება "%"_ის ნიშნით რომელსაც ემატება ორი თექსვეტობითი რიცხვი , ხოლო სიცარიელის შემთხვევაში ერთი "სფეისი" ჩანაცვლდება "+"_ით
გაიგეთ მეტი ბმულის ენკოდინგზე

შედეგად ვიღებთ გაურკვეველი სიმბოლოებით შემდგარ ბმულს შესაბამისად ასეთი ბმულების გამოყენება მარკეტინგული ან სხვა მიზნებისთვის ძალიან მოუხერხებელია

პირველ ველში ჩააგდეთ დაშიფრული ბმული (ctrl + v) კომანდის გამოყენებით, ხოლო მეორე ველში გამოჩდება ორიგინალი ვერსია